Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Devrek ilçesine Osmanbeyler Köyünün bir kısmının Çaydeğirmeni Belediyesi sınırlarına dahil edilmesine onay verildiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

İstikrarı bozmadı! Buket Müftüoğlu yeniden aday adayı! İstikrarı bozmadı! Buket Müftüoğlu yeniden aday adayı!

"İlimiz, Devrek İlçesi, Osmanbeyler Köyünün bir kısmını kapsayan yaklaşık 218 hektar yüzölçümüdeki alanın Çaydeğirmeni Belediyesi Mücavir Alanına dâhil edilmesi işlemi Bakanlık Makamının 09/10/2023 tarihli Olur'u ile 3194 sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Bu doğrultuda; onaylı 1/25.000 ölçekli mücavir alan sınır paftası, Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 31/07/2013 tarihli ve 2013/22 sayılı Mücavir Alan Teklifleri konulu Genelgenin 2. Bölümünün (b) fıkrası gereğince 18/10/2023 tarihinden başlamak üzere Valiliğimizin (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ilan panosunda ve internet adresinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) 30 (otuz) gün süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır."