Murat Kotra yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikası olan KARDEMİR 'in temelleri 3 Nisan 1937'de Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından atılmıştır. 
Kuruluşundan itibaren çok sayıdaki endüstriyel tesisin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren KARDEMİR, Türkiye’de “fabrikalar yapan fabrika” olarak tanınır. 
KARDEMİR ’in Karabük’te kurulmasının en büyük sebeplerinden biri hatta başlıca sebebi Zonguldak Taşkömürüdür. Ancak kuruluş amacından farklı bir konuma gelen KARDEMİR yanı başındaki cevheri almak yerine her gün Zonguldak Limanına yanaşan gemilerden ithal kömür getirerek tren ve kamyonlarla ithal kömürü taşımaktadır. 
Karabük ilinde kurulu bulunan Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ihtiyacı olan koklaşabilir taşkömürünün büyük miktarını ithalat ile karşılamakta olup, bir kısım ihtiyacını ise TTK Türkiye Taşkömürü Kurumundan tedarik etmektedir. 
Rödovanslı saha işletmelerince KARDEMİR 'e kömür satışı yapılarak ticari ilişkinin başlatılabilmesi adına 2022 Mayıs ayında 5.000 ton koklaşabilir taşkömürü için deneme ürünü satışı gerçekleştirilerek kömürün kalitesi KARDEMİR tarafından onaylanmıştır. 
Ancak gelinen süreçte aynı havzada üretilen benzer kalite ve evsaftaki koklaşabilir taşkömürü için TTK 'dan ton başı 5.625 TL 'ye kömür tedarik eden KARDEMİR, rödovanslı saha işletmelerinden 4.000 TL/Ton un çok altında fiyat ile kömür alımı yapmak istemektedir. 
Rödovanslı saha işletmeleri kömürlerinin TTK fiyatı ile KARDEMİR 'e satılabilmesi hususunda Kurum temsilcileri ile görüşmeler yapılmış, ancak olumlu sonuç alınamamıştır. 
Demir Çelik fabrikaları için yegane hammaddelerden biri olan koklaşabilir taşkömürü ülkemizde sadece Zonguldak havzasında üretilmektedir. Dolayısıyla, yerli kömür üretiminin havzada desteklenerek artması ve Zonguldak koklaşabilir taşkömürünün asıl kullanım alanı olan demir çelik fabrikalarında kullanılması Ülkemiz için yüksek katma değer yaratacaktır. 
Cumhurbaşkanımızın hedeflerinden olan "Milli Enerji Politikası" kapsamında yerli kaynaklara öncelik verilerek, cari açığın düşürülmesi, döviz kaybının engellenmesi ve ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Zonguldak özel sektör kömür madenciliğinin devamlılığının sağlanması amacıyla TTK fiyatı ile KARDEMİR 'in özel sektör rödovanslı saha kömür üreticilerinden koklaşabilir kömür satın almalarının sağlanması konusunda gerekli adımlar atılmalıdır. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in 'Zonguldak’ta Rödovanslı saha İşletmecilerinden kömür alınacak' talimatına rağmen bu talimatın yerine getirilmemesini merak etmekteyiz. 
Mevcut yönetimin bu son derece yanlış  tutumundan bir an önce dönmesini, kuruluş amacına uygun davranmasını ve Kardemir’in Fabrika Ayarlarına Geri Dönmesini Bekliyoruz.”