Zonguldak Valiliği İl Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Müdürlüğü  Ege Doğa AŞ. ile  Mahalle ilkokulunda Halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya yöre Halkı, Ereğli ve Alaplı Çevre Gönüllüleri ve CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı katılım sağladı.
İl Çevre Müdürlüğü  Yetkillleri Ege Doğa AŞ. Proje sormlusuna söz verince  Toplantıya katılanlar protestolarla sözünü keserek konuşturmadılar. Yöre Halkı,  Toplantının yeri, İlan eksikliği ve Toplantının yapılış biçimine itiraz ettiler.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan esnafa destek! Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan esnafa destek!

Toplantıya İtiraz; il Çevre Müdürlüğü Kıycak Mahallesini Köy olarak değerlendirmiştir. İlan Prosüdürünü de köy var sayılarak işletmiştir. Taş ocağı  ocağı, Cüruf deposu ve Kesilecek olan ağaçlar ,orman Ereğli Belediyesi sınırları içinde kaldığından dolayı. İlan ver duyurunun Ereğli Belediyesinde Askıya çıkması gerektiği ve köy stasüsündeki ilanında yapılmadığı için Toplantıya iki yüz imzalı bir metin ile itiraz edildi.
Çevre Bakanlığının  topaltıyı Ereğli Halkından kaçırdığı bir hukuksuz uygulama  yaptığına vurguyapılarak itiraz edildi.

Ereğli Beldiyesinin kendi sınırları  içindeki ormanlık ve tarım alanlarının tahrip edilmesine ilgisiz kalmasına yöre halkı tepki gösterdi. Toplantıda ,Yörede yaşayan çok sayıda kadın ,Erkek söz alarak, Cüruf Tehlikeli atıklarının deposu olamka istemediklerini Ağaçları ve fındık tarlalarını savuncaklarını, dinamit ile uyanmak istemediklerini belirtiler. Cüruf atıklarının geçtiğimiz yıl Kavak deresinde balıkları öldürdüğünü, bu tehlikeli atıkları bölgelerinde istemediklerini sloganlarla haykırdılar.
Bölgeyi taş ocağı ve ormanı keserek cüruf deposu yapmak isteyen Ege doğa AŞ. Projesine  ikiyüz imzalı bir itiraz dilekçesi  tutanak ile il çevre Müdürlüğü yetkililerine verildi. İl Çevre Müdürlüğü ile katılımcılar karşılıklı bir tutanak düzenleyerek toplantıda halkın Ege doğa Aş. nin projesini kabul etmediği tutanak altına alındı.