Böyle insanlık olmaz! Hamile köpeği pompalı ile vurdular! Böyle insanlık olmaz! Hamile köpeği pompalı ile vurdular!
Zonguldak Nostalji sayfasının editörü Yüksel Yıldırım,  28 şubat 1943 tarihli Zonguldak'ta bir piknik hatırasında çekilmiş fotoğraf karesini yayınlayarak "Dost Meclislerinde Kasideler" kitap kapağını kaleme aldı. Kitapta dikkat çeken bir diğer özellik ise Zonguldak'ın yer alması.
Yıldırım tarafından paylaşılan yazı şu şekilde:
28 şubat 1943 tarihli Zonguldak'ta bir piknik hatırasında çekilmiş fotoğraf karesi. Yapı Kredi Yayınları tarafından yeni basılan şair yazar Behçet Necatigil'in "Dost Meclislerinde Kasideler" kitap kapağı.
Fotoğraf Behçet Necatigil'in Mehmet Çelikel Lisesinde öğretmenlik yaptığı yıllara ait...
"Dost Meclislerinde Kasideler" isimli kitabın tanıtım metni şöyle:
Geçemez huylu huyundan ve Necati Behçet
Bir kısık ezgi arar fanfar u boru yerine
Dost Meclislerinde Kasideler, Necatigil arşivinde bulu­nan kendi yazdığı kaside ve gazellerin çevresinde oluş­tu.
Her şiir bir anıya, bir fotoğraf albümüne uzanıyor. Çay partisi, piknik, yılbaşı, mezuniyet, misafirlik, ödül, doğum, emeklilik, uğurlama gibi teşekkür ve tebrik günlerini Necatigil şiirle taçlandırarak bir gele­neği sürdürürken kızı Ayşe Sarısayın da bu şiirlerin hikayelerini anılarına, tanıklıklara dayanarak, kitaplar­dan yararlanarak anlatıyor.
Behçet Necatigil’in günlük hayatındaki incelikleri, dostlarıyla ilişkilerini gösteren benzersiz bir anı kitabı Dost Meclislerinde Kasideler.
Babam dostlarıyla bir araya geldiği toplantılarda bazen ortadan kaybolur, kısa bir süre sonra içinde bulundukları duruma uygun ve orada bulunanları hicveden ya da öven bir kasideyle geri gelirdi. Kaside okunurken annem, ablamla beni de çağırırdı dinle­memiz için.
Kimi zaman da kasideyi önceden yazıp toplantıya giderken yanında götürdüğünü biliyorduk, ancak yıllar yılı gözlerden ırak olan bu kasideleri adı geçen dostlarından birine verdiğini, kopyasının olma­dığını sanıyorduk. Ne büyük yanılgı!

Bir 3 kişi ve şunu diyen bir yazı 'Zonguldak Nostalji Zonguldak Nostalli YKY YAPI KREDI YAYINLARI ZonguldakNostalji' görseli olabilir

Editör: Bekir Ekici