Karabük Üniversitesi internet sitesi üzerinden 16 Akademisyen personel alacağını duyurdu. Karabük Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, başvuru yapacak akademisyenlerin  26 Eylül 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Karabük Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

Köpeklerden kaçtı! İtfaiye kurtardı! Köpeklerden kaçtı! İtfaiye kurtardı!

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir. Son başvuru tarihi: 26.09.2023

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.