Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 202-2028 Bölge Planı ile ilgili görüşlerini açıklamaya devam etti.

Kantarcı açıklamalarının son bölümüne, “Planda yer alan ulaşım haritası ile turizm bölgelerini, sanayi, kırsal ve kentsel gelişim odaklarını gösteren çizim ve krokilerde ilçeler arasındaki bağlantının son derece kopuk olduğu, farklı gelişim perspektifleri nedeniyle bağlantıları güçlendirilecek enstrümanların planlama döneminde de düşünülmediği açık şekilde görülmektedir.” dedi.

ZONGULDAK- SALTUKOVA HAVAALANI ARASINDA HIZLI ULAŞIMI SAĞLAYACAK RAYLI SİSTEM KURULMALIDIR

Bölgede tarihten beri var olan kültürel kopukluğun temel nedenlerinden biri, coğrafi koşulların da etkisiyle ilçeler arasında sağlıklı ve hızlı ulaşım sağlayacak yolların yapılamaması olduğunu söyleyen kantarcı, “Kentsel refleksi zayıflatıp, ilçeler arasındaki etkileşimi ve birlikte hareket etme duygusunu zayıflatan bu durumun aşılması için tüm bölgede hızlı ulaşımı sağlayacak sistemlerin kurulması gereklidir. Aynı zamanda bölgenin ulusal ve uluslararası bağlantılarını da geliştirecek bu sistem, var olan potansiyelin açığa çıkmasını, vatandaşlarımız arasındaki iletişimi de artıracaktır. Bu nedenle Zonguldak- Saltukova Havaalanı arasında hızlı ulaşımı sağlayacak bir raylı sistem hattı kurulmalı, bu hat ikinci etabında, batıda Ereğli’ye, doğuda da Bartın’a kadar uzatılmalıdır.” dedi.

ÇAYCUMA BELEDİYESİNİN İMAR PLANI’NA İŞLEDİĞİ ÇEVRE YOLU YATIRIM PROGRAMINA ALINMALIDIR

Çaycuma’nın bölge için oluşturulan vizyonun, geliştirilen stratejilerin tamamında yer alan bir odak noktası konumunda olduğunu söyleyen Kantarcı, açıklamalarını, “Yaşanan gelişmeler, Çaycuma merkezli kentsel odağın hızla büyüyeceğini göstermektedir. 2024-2028 TR 81 illeri planındaki mekânsal gelişim senaryosunda, Çaycuma, kentsel odak olduğu kadar, kırsal odak olarak da planlanmış, turizm, sanayi ve tarım alanlarında potansiyel ilçeler arasında sayılmıştır. Buda, ilçenin, büyümesini ileriye doğru her halükarda sürdüreceğini göstermektedir. İleride yaşanacak ulaşım sorunlarının şimdiden çözümü, ilçe merkezinin sağlıklı bir şekilde gelişiminin sağlanması için Çaycuma Belediyesinin İmar Planı’na işlediği çevre yolu yatırım programına mutlaka alınmalıdır. Çevre yolu ayrıca Zonguldak kent merkezine alternatif ulaşım sağlamak için Güzelyaka, Güdüllü, Sapça üzerinden geçen tarihi yolun bağlantısını da oluşturacaktır.” diyerek sürdürdü.

FİLYOS LOJİSTİK MERKEZİ’NDEN VAZ GEÇİLMELİDİR

Bölge planında, aynı planlama dönemi içinde hem Karabük hem de Zonguldak’ta yaklaşık aynı büyüklükte, aynı özelliklere sahip 2 lojistik merkezinin önerildiğini söyleyen Kantarcı, “İhtiyacı belirtmek için yapılan açıklamalardan, her iki merkezinde, kuzeydeki Rusya ve Türki cumhuriyetlerdeki pazarları hedeflediği anlaşılmaktadır. Karabük Lojistik Merkezinin çalışmalarının Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru (TRAnsport Corridor Europe Caucuses Asia-TRACECA) projesi kapsamında 1993 yılından bu yana gündemde olduğu bilinmektedir. Plan içinde yapılan açıklama notlarında, bu çerçevede, devam eden beş adet ana proje bulunduğu yazılıdır. Bu projeler; Gerede-Merzifon, Refahiye-Erzurum Gürbulak karayolu iyileştirilmeleri Mersin Konteyner Limanı, Filyos Limanı, Irmak-Karabük-Zonguldak Hattının Sinyalizasyonu olarak listelenmiştir. Aradan geçen süre zarfında bu yatırımların bir bölümü hayata geçirilmiştir. Zonguldak Filyos Lojistik Merkezi halihazır planlarda serbest bölge olarak belirlenen alanda düşünülmektedir. Planlama alanı birinci sınıf tarım arazisidir. Halen üzerinde çok ciddi tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu vasfının korunması Çaycuma’nın “tarımsal odak” vasfının gelişimi ve bölgenin gıda güvenliğinin sağlanması açısından da önemlidir. Bu nedenle planda önemli yatırımlardan biri olarak görünen ve künyesi bölge planında proje önerisi olarak yer alan Filyos Lojistik Merkezi’nden vaz geçilmeli, Karabük Lojistik Merkezi bölgenin ortak lojistik üssü olarak kurgulanmalıdır.” dedi.

HAVA VE DEMİRYOLUNDA NİTELİKLİ HIZLI ULAŞIMI SAĞLAYACAK YENİ PROJELER GELİŞTİLMELİDİR

Filyos Vadisi Projesi’nde doğalgaz, liman ve endüstri bölgesinde yatırımların, devam ettiğini söyleyen Kantarcı, “Bu yatırımlar Zonguldak Havalimanı’nın iç ve dış hatlarda daha aktif hale gelmesini, büyük kargo uçaklarının da inebileceği şekilde büyütülmesini, Zonguldak-Ankara demiryolunun rehabilite edilmesini, karayolu ulaşım akslarının iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Planda da ifade edildiği gibi, oluşan sanayi alanlarının ana ulaşım aksları ve alternatif ulaşım sistemleriyle entegrasyonunun arttırılması, yeni bağlantılar sağlanması ve mevcutların geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece hammadde ve nihai ürünün daha hızlı, kolay ve ucuz transferi sağlanarak bölgedeki işletmelerin rekabetçiliği arttırılacaktır. Bu kapsamda, Nebioğlu platosunda, her türlü uçağın inebileceği, doğal hiçbir maniası olmayan, modern bir altyapıya sahip yeni havalimanı planlanmalıdır. Zonguldak Ankara demiryolu çift hatlı ve elektrikli hızlı trenlerin çalışabileceği şekilde yeniden ele alınmalıdır.” dedi.

AĞIR SANAYİ YATIRIMLARI, KÜRE DAĞLARININ ARKASINDAKİ İÇ ANADOLU PLATOSUNDA PLANLANMALIDIR

Planda da ön görüldüğü gibi iklim değişikliğinin etkilerinin önümüzdeki süreçte çok daha fazla hissedileceğini söyleyen Kantarcı, açıklamalarını, “Yerel üretim ve beslenme önem kazanacak, et ürünleri üretim ve tüketiminin azalırken kentten kırsala tersine göç başlayacaktır. İklim değişikliğine uyum kapsamında yağmur hasadı, tasarruflu su kullanımı, yenilenebilir enerji ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması, organik tarımın daha da önem kazanması, topraksız ve modern tarım uygulamalarının artması beklenmektedir. Bölge için geliştirilen her türlü her türlü senaryo mevcut tarım topraklarının korunmasının yaşamsal önemde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle: Filyos Vadisi Projesi 1980’li yıllarda tarım alanlarını ani su baskını ve sellerden korunması amacıyla DSİ tarafından yapılan asıl haline döndürülmelidir. Ağır sanayi tesisleri, Küre dağlarının arkasındaki İç Anadolu platosunun tarıma elverişli olmayan alanlarında planlanmalıdır.” diyerek tamamladı.