Birçok şehre yapılan personel ve işçi alımları için başvurular başladı.
Peki KPSS'siz ilanlara kimler başvuru yapabilir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Belediye işçi alımlarına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

- Erkek askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Belediyelere yapılan personel ve işçi alımında kadrolar şu şekilde:

Vasıfsız işçi
Güvenlik görevlisi
Temizlik personeli
Mühendis
Sekreter
Büro işçisi
Tekniker/Teknisyen
Öğretmen
Eğitmen
Hasta bakım personeli
Sağlık personeli
Yardımcıs sağlık personeli
Zabıta yardımcı personeli
Mimar
Şoför
Usta
İLANLAR

Mersin Belediye ilanı için (2)

Kocaeli Belediye ilanı için (2)

Gaziantep Belediye ilanı için

Uşak Belediye ilanı için

Artvin Belediye ilanı için (2)

Eskişehir Belediye ilanı için (2)

Aydın Belediye ilanı için (2)

Antalya Belediye ilanı için (2)

Bursa Belediye ilanı için (2)

Yozgat Belediye ilanı için

Van Belediye ilanı için

Trabzon Belediye ilanı için

Tekirdağ Belediye ilanı için-1

Tekirdağ Belediye ilanı için

Şanlıurfa Belediye ilanı için

Sakarya Belediye ilanı için-1

Sakarya Belediye ilanı için

Ordu Belediye ilanı için

Mersin Belediye ilanı için

Manisa Belediye ilanı için

Malatya Belediye ilanı için

Kütahya Belediye ilanı için

Konya Belediye ilanı için

Kocaeli Belediye ilanı için-1

Kocaeli Belediye ilanı için

Kırklareli Belediye ilanı için

Kayseri Belediye ilanı için

Kastamonu Belediye ilanı için

Kars Belediye ilanı için

Karaman Belediye ilanı için

K. Maraş Belediye ilanı için

İzmir Belediye ilanı için

İstanbul Belediye ilanı için-4

İstanbul Belediye ilanı için-3

İstanbul Belediye ilanı için-2

İstanbul Belediye ilanı için-1

İstanbul Belediye ilanı için

İstanbul 2. ilanı için

Gümüşhane Belediye ilanı için

Eskişehir Belediye ilanı için

Erzurum Belediye ilanı için-1

Erzurum Belediye ilanı için

Düzce Belediye ilanı için

Çorum Belediye ilanı için

Çanakkale Belediye ilanı için

Çanakkale Belediye ilanı iç

iBursa Belediye ilanı için-5

Bursa Belediye ilanı için-1

Bursa Belediye ilanı için

Bingöl Belediye ilanı için-2

Bingöl Belediye ilanı için-1

Bingöl Belediye ilanı için

Aydın Belediye ilanı için-1

Aydın Belediye ilanı için

Artvin Belediye ilanı için

Antalya Belediye ilanı için

Ankara Belediye ilanı için

Afyon Belediye ilanı için