İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan habere göre 75 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosu açıldı.

  46 ilde istihdam edilecek 75 kişilik kadro ilanında şu ifadeler kullanıldı:

“İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 75 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosuna Ek-1 sayılı tabloya uygun olarak personel istihdam edilmek üzere 29 Şubat- 08 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi!

1-      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2-      Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3-      Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarihinden sonra doğanlar),

4-      2022-2023 yıllarına ait “Kamu Personel Seçme Sınavından istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

5-      KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere tercih edilen il/fakülte-bölüm ve puan türü esas alınmak suretiyle ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (Sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınır.)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

1-      Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar; e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2-      Başvurular, 29 Ocak- 02 Şubat 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

3-      Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-      E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında; kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

5-      Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların öğrenim bilgileri eDevlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata ya da eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme veya düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

6-      Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

7-      Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

8-      E–Devlet üzerindeki “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

9-      Başvurusunu elektronik olarak tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

10-   Başvurular 02 Şubat 2024 tarihi saat: 16.00’da sona ereceği için modül kapanacak olup başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11-   Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 02 Şubat 2024 tarihi saat 16.00’dan önce tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12-   İlan edilen il/fakülte-bölüm için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir fakülte-bölüm için birden fazla il tercihinde bulunabilecekleri gibi, seçmiş oldukları birden fazla fakülte-bölüm için tek il veya birden fazla il tercihinde de bulunabileceklerdir.

13-   Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday belirleme işlemi, adayların KPSS puanı/türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir il/fakülte-bölüm için gerçekleştirilecektir.

14-   Adaylar başvurularını tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup “Başvurularım” sekmesinden İş Talep Formunun çıktısını alabileceklerdir.

15-   Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

16-   Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.