Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada atık depolaması yapılmadığı bahsi geçen küllerin Eren Limanı'ndan yurt dışına satıldığı belirtildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:
“İlimiz, Kilimli İlçesi, Çatalağzı Beldesinde bulunan ve Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından faaliyeti sürdürülen liman işletmesinde mevzuatlara aykırı şekilde Kardemir’e kömür götürüldüğü ve Kardemir’den ise söz konusu limana cüruf niteliğindeki atık malzemenin taşındığına dair 26/01/2023 tarihinde İlimiz yerel basınında haberler yer almıştır.

Söz konusu yerel basın haberlerine istinaden Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.ne ait liman işletmesinde İl Müdürlüğümüz tarafından 26/01/2023 ve 27/01/2023 tarihlerinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiştir.

Tarafımızca yapılan denetimde Eren Limanına, Kardemir Karabük Demir Çelik San. Tic. A.Ş.’den yüksek fırın cürufunun geldiği; bu cüruf malzemelerin Kardemir tarafından satış yoluyla Eren Holding bünyesinde yer alan Medcem Global Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. ünvanlı firma tarafından alınarak Eren Limanından yurt dışına ihracatı gerçekleştirildiği hususları tespit edilmiştir.

Ayrıca Kardemir’den gelen söz konusu cüruf malzemeler ile ilgili yerel basın haberinde yer aldığı gibi İlimizde herhangi bir şekilde atık depolanması faaliyetinin olmadığı, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılan ihracatla ilgili liman hizmeti verildiği tespit edilmiştir.

Bahsi geçen yüksek fırın cürufu Kardemir Karabük Demir Çelik San. Tic. A.Ş. adına düzenlenmiş olan ve 24/02/2024 tarihine kadar geçerli olan kapasite raporunda yan ürün olarak yer almaktadır. Bununla birlikte bu malzemenin çimento sektöründe kullanılmasının uygun olduğuna ve atık mevzuatı hükümlerine göre yönetilmesine gerek olmadığına dair Bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 18/09/2019 tarih ve E.213175 sayılı yazısı bulunmaktadır.

Bu bağlamda yerel basın haberinde atık olarak bahsedilen cüruf malzeme 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen hususlar çerçevesinde atık olarak değerlendirilmemektedir.

Yukarıda belirtilen söz konusu faaliyetin yürütüldüğü Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.ne ait liman tesisinin de bulunduğu işletme ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından düzenlenmiş ve 21/01/2025 yılına kadar geçerli “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” bulunmaktadır.

Ayrıca İlimizde bulunan ve Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen liman tesisine Karabük İlinde faaliyet gösteren Kardemir işletmesi tarafından ithal edilen kömürler gelmektedir. İthal edilmek istenen bu kömürler ile ilgili olarak ithalat uygunluk işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Bu işlemler sırasında ithal edilmek istenen kömürlerden İl Müdürlüğümüz teknik personelleri gözetiminde numune alma işlemi gerçekleştirilmekte ve analiz için Bakanlığımız tarafından yeterlik verilmiş laboratuvarlara gönderilmektedir. Analiz sonuçlarının mevzuatlarda belirtilen hususlara uygun çıkması durumunda ithal kömürlerle ilgili uygunluk yazısı İl Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir. Söz konusu ithalatların tamamlanmasıyla ilgili diğer işlemler Zonguldak Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin termik santral faaliyetinden çıkan yatak altı külü olarak tabir edilen malzemelerinde firma tarafından liman işletmesi vasıtasıyla yine çimento sektöründe kullanılmak üzere yurt dışına ihracatı gerçekleştirilmektedir. Söz konusu malzemeler işletmeye ait kamyonlarla santral ünitelerinden limana taşınmakta ve satışı yapılmaktadır.

Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’in kendi işletmelerinden proseslerde çıkan bazı atık malzemenin depolama faaliyetinin yapıldığı bölgede Cemaltepe Mevkiinde bulunan düzenli depolama tesisi de bulunmaktadır. Söz konusu tesis ile ilgili olarak 25/09/2023 tarihine kadar geçerli “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu sahaya İlimiz dışından herhangi bir şekilde atık malzeme getirilmemesi konusunda İlimiz Mahalli Çevre Kurulu kararı bulunmaktadır.”