ERDEMİR’in Ereğli ve Alaplı sınırlarında bulunan Kıyıcak mahallesinde kurmak istediği cüruf tesisiyle ilgili açıklama yapan KERÇEP üyeleri “ERDEMİR önemlidir ama sağlığımız daha önemlidir” dedi.

KERÇEP’in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP) olarak uzun zamandır yapmayı tasarladığımız bir uyarının nihayet uygulama anındayız. Sizlere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Hava, su ve toprağın kirletilmesi sonucu oluşan çevre kirliliği canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemekte hatta yok etmekte; dünya genelinde küresel ısınma ve iklim değişikliği tırmanmakta, aşırı sıcaklıklara, sellere, yangınlara, fırtınalara, hortumlara hatta depremlere sebebiyet vermektedir. 2023 yılında dünyada son yüzyılın en sıcak günü rekorları kırıldı. Yakın zamanda bölgemizde aşırı yağışlar, seller, heyelanlar oldu. Yunanistan’da mega orman yangınları, Libya’da 10 binlerce insanın hayatını kaybettiği bir o kadar insanın da kayıp olduğu devasa seller yaşandı.

Başkan Posbıyık’ tan imar revizyonu bekleyenlere uyarı! Başkan Posbıyık’ tan imar revizyonu bekleyenlere uyarı!

Buradan önemle duyuruyoruz alışkanlıklarımızı değiştiremez, havayı suyu toprağı kirletenleri engelleyemez, ormanları, denizleri, akarsuları koruyamazsak bu tür felaketler artarak devam edecek.

İlçemizde Ciddi Bir Hava Kirliliği İle Karşı Karşıyayız

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın ilçemizdeki Hava Kalitesi İzleme (HKİ) istasyonu ölçümlerine baktığımızda, Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre tozlaşma ölçütü olan PM10 değerinin sağlıklı ortam limiti yılda en fazla 35 gün aşılabilir öngörülmüş iken, 2021 yılında 220 gün, 2022 yılında 143 (45) gün, 2023 yılının ilk 9 ayında ise 90 gün aşılmıştır.

KERÇEP olarak Çevre Bakanlığı’nın Kdz. Ereğli HKİ İstasyonu verisini takip etmeye başladığımız Haziran 2021 ayından bu yana geçen 28 ayın değerlerini analiz ettiğimizde her ayın ortalama %38’inde İYİ OLMAYAN hava soluyoruz. Özellikle gece 21:00 – 04:00 arası tozlaşma limit değeri geçilmektedir. Gece saatlerinde İlçemizde fabrikaların ya filtreleri çalıştırılmamakta ya da aşırı tozlaşmaya neden olan maliyeti düşük kötü hammadde kullanılmaktadır. Yani özellikle gece zehirleniyoruz.

KERÇEP olarak yaptığımız Çevre anketlerinde de Ereğli halkında çok yaygın solunum yolu hastalıkları yaşandığı ortaya çıkmaktadır. Neredeyse 2 aileden 1’nde solunum yolu hastalıkları olduğu ankete katılanlar tarafından bildirilmektedir.

Kdz. Ereğli’de Çevre Kirliliğinin Ana Nedeni ERDEMİR

Adını net olarak ortaya koymamız gerekir ki İlçemiz sahilinin yarısından fazlasını kaplayan ERDEMİR, ilçe halkının hemen hemen tamamının çıplak gözle gördüğü ve çok iyi bildiği gibi kentimizdeki hava kirliliğinin ana nedenidir. ERDEMİR’in yassı çelik üretiminde her yıl kullanılan milyonlarca ton hammadde ve hurdanın stok sahalarına nakli, üretim sürecinde açığa çıkan 100 binlerce ton cüruf, yakılan milyonlarca ton kömür, bacalardan ve çatılardan çıkan dumanlar, gaz ve toz kaçakları kirliliğin ana nedenleridir. Nefes alırken ciğerlerimize çektiğimiz gazlar ve toz zerrecikleri denize, derelere, bitkilere, hayvanlara ve toprağa bulaşarak besin zincirini de etkilemektedir. ERDEMİR kaynaklı kirlilik, Ereğlide yaşayan tüm canlıların sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün, tozlaşmanın göstergesi olan partikül maddeler için yaptığı açıklamaya göre: Partikül maddeler cıva, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller içermekte, beraberinde kanserojen kimyasalları tutmakta, kimyasallar, nemle birleşerek aside dönüşmekte ve asit yağmurlarına neden olmaktadır. Hepiniz bilirsiniz, asit yağmurları kanserojendir ve etkilenmeyen canlı yoktur.

Hava Kirliliğine Öncelikle ERDEMİR İşçisi Maruz Kalmakta

Bu olumsuz ortamdan en başta ve en çok ERDEMİR’de çalışanlarının etkilendiğini önemle vurguluyoruz. Erdemir işçileri maaşlarını sağlıklarıyla ödemek zorunda bırakılamaz. İşçi sağlığından ve emekten sorumlu olan bütün kuruluşları mücadelemize katılmaya, çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanarak, sağlıklı ve çevreye duyarlı işyerleri oluşturmak adına seslerini yükseltip, taleplerini belirtmeye davet ediyoruz.

ERDEMİR Cürufları Yakın Bölgemizdeki Yaşam Alanlarını Kirletmekte

2023 yılının haziran ayında TÜBİTAK tarafından yayınlanan raporda ERDEMİR cürufunun suyla birleştiğinde balıklar üzerinde ölümcül etkisi olduğu açıkça belirtilmiştir. Cüruf ne yazık ki canlı yaşamına zarar vermeyecek hale getirilmeden, bölgemizdeki çeşitli şirketlerde geri kazanım işlemlerine sokulmakta, sulak alanlara, sebze meyve bahçelerine ve canlı yaşamına zarar verecek kullanımlar ve stoklar yapılmaktadır. Bölge ağır bir tozlaşmaya, sulak ve tarım alanların zehirlendiği, verimin düştüğü, canlı yaşamının doğrudan olumsuz etkilendiği bir sonuca sürüklenmektedir.

Özellikle ilçemizin Alaplı sınırında bulunan Kıyıcak Mahallesi’nde yüzbinlerce ton ERDEMİR cürufundan oluşan cüruf tepeleri yöre halkına, Ereğli ve Alaplı ile tüm bölgemizin havasına, suyuna ve toprağına zarar vermektedir. Mahkeme kararları ile tehlikeli atık olduğu belirlenmiş olan cüruf, ÇED raporları olmadığından faaliyetleri durdurulan ya da durdurulması gereken tesisler tarafından, halkın büyük tepkisine rağmen başka isimler altında, farklı faaliyetlermiş gibi gösterilerek, yaşam alanlarının hemen yanında stoklanıp işlenmekte ve Kıyıcak insanına bir oldu-bitti dayatılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, İsveç’te yaşayan Kıyıcak’lı Alparslan Ağaç kardeşimiz, yaşanan çevre felaketine karşı İsveç’ten Kıyıcak’a yürüyüş başlatmıştır. Duyarlılığından dolayı kutluyoruz ve mücadelesini desteklediğimizi kendisine ve Ereğli halkına duyuruyoruz.

ERDEMİR Önemlidir Ama Sağlığımız Daha Önemlidir

ERDEMİR, faaliyet raporundaki öncelikli hedeflerinden “İklim Değişikliği” hakkındaki açıklamasında “İklim kriziyle mücadeleyi gezegenimize ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Tüm strateji ve politikalarımızı bu sorumluluk kapsamında yönetiyoruz.” Demiştir. Ekolojinin ve iklim değişikliğinin önemini teorik olarak kabul ettiğini ifade eden ERDEMİR, neden olduğu çevre kirliliği ile çevreye, canlı yaşamına ve gezegenimize olan sorumluluk mücadelesinde nerededir?

Biz söyleyelim, aslında ERDEMİR birinci hedefi olan “Sürdürülebilir Kârlılık” için, neden olduğu hava, toprak ve su kirliliği nedeniyle gerçekleşmekte olan iklim değişikliğini umursamamaktadır.

Kar insan sağlığından öncelikli midir? ‘’ERDEMİR ÖNEMLİDİR AMA SAĞLIĞIMIZ DAHA ÖNEMLİDİR’’ demeyen var mıdır? Yine biz söyleyelim; YOKTUR!

ERDEMİR’den Acilen Çevreyi Koruyan Rasyonel Çözümler bekliyoruz

Sağlığımızı olumsuz etkileyen yaşam şartlarından endişeliyiz. Buna neden olan çevreyi kirleten kontrolsüz sanayinin yarattığı kirliliği protesto ediyoruz. 2022 yılı verilerine göre sektöründe ülkemizin en büyük ve en karlı Şirketi olan ERDEMİR’in bu alanda acil çözümler üretmesini, çevreye daha fazla zarar vermemek için gerekli çevre yatırımlarını yapmasını, kamuoyunun tepkisine duyarsız kalmamasını kirlilikle ilgili varsa somut planlamaları açıklamasını ve Ereğli halkı tarafından takip edilmeye açık davranmasını istiyoruz.

Hatırlatıyoruz! Anayasamızın 56. Maddesinde, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” denmektedir.

11 Şubat 2022 tarihinde KERÇEP organizasyonu ile gerçekleşen Atatürk Anıtı önündeki basın açıklamamızda ERDEMİR Yönetimine çağrıda bulunarak Kıyıcak’ta cüruf geri kazanımına son vermesi gerektiği, faaliyetleri sürerse cüruf dağları oluşacağı hususlarında uyarmış, hava kirliliğini önleyici tedbirleri acilen alıp uygulaması çağrısında bulunmuştuk. Geçen zaman zarfında endişelerimiz gerçek oldu ancak bir iyileşme, bir olumlu değişim kesinlikle olmadı.

Buradan ERDEMİR’in çevreye zarar veren faaliyetlerini iyileştirmemesi halinde eylemlerimizi artıracağımızı, konuyu yargı sürecine taşıyacağımızı, ulusal ve uluslararası halk sağlığı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ve işçi örgütleri ile mücadelemizi daha güçlü ve daha etkili bir şekilde sürdüreceğimizi OYAK ve ERDEMİR Yönetimi’ne bildiriyoruz.

Takip edeceğiz ve vaz geçmeyeceğiz.

Kamu Yönetimine Çağrıda Bulunuyoruz

Zonguldak’ta birbirine çok yakın Kozlu, Trafik, Kilimli, Çatalağzı Cumayanı ve Çatalağzı Kuzyaka’da toplam 5 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu varken bölgemizde sadece Ereğli’de 1 tane bulunmaktadır. Zonguldak’taki 5 istasyonda PM10 ve PM2,5 ölçümleri yayınlanırken Ereğli’de tek istasyon olması ve PM2,5 ölçümlerinin yapılmamasını özellikle soruyoruz, Ereğli’deki yüksek tozlaşmanın gizlenmesi için mi?. PM2,5 ölçümlerinin Ereğli’de de yapılmasını KERÇEP’in yazılı olarak istemesine rağmen yapılmadığını buradan Ereğli halkına bildiriyoruz.

Çevreye ve Halk Sağlığına zarar vermemesi için gerekli kontrolleri ve yaptırımları uygulaması gereken Zonguldak Valiliği’ni, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’nı, Kdz. Ereğli Belediyesi’ni, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü acilen yetki ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Buradan tarihe not düşüyoruz.

Yaşanan çevre kirliliğine seyirci kalmamalarını, halk sağlığının ve canlı çeşitliliğinin korunması için, halkın yanında olmalarını istiyoruz. Ayrıca Gülüç, Alaplı ve Kandilli’de HKİ istasyonları kurulmasını, PM2,5 ölçümlerinin de yapılıp yayınlanmasını, akredite kuruluşlara ölçümler yaptırılıp, hava kalitemizin durumunu somut olarak ortaya koyulmasını, sonuçların halkla paylaşılmasını ve başta ERDEMİR olmak üzere kirletici kuruluşlara Ereğli halkı adına önleyici tedbirler aldırtılmasını talep ediyoruz.

Halkımıza Çağrıda Bulunuyoruz

Daha güçlü katılımlar ve demokratik tepkilerle, devlet kurumlarının şirketlerin değil, halkın yararına kararlar almasını sağlayacağımıza gönülden inanıyoruz. Ekosistemi korumak için, temiz bir çevre ve gelecek için herkesi mücadeleye davet ediyoruz.

Son olarak kendi oylarımızla seçeceğimiz, ilçe belediye başkanının her şeyden önce çevre ve halk sağlığı için gönülden mücadele edecek bir anlayışta olmasını, halkımızın bu anlayışla hareket edecek adaylara odaklanmasını istiyoruz. Kentimizin doğayı ve içinde barındırdığı canlıları önceleyen bir yönetime kavuşmasında önümüzdeki yerel seçimlerin çok önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Halkımızı, ilçemizin çevre sorunları üzerine kararlılıkla gidecek adaylara öncelik vermeye davet ediyoruz.

 

Basın Açıklamasına Destek Veren Kdz. Ereğli Çevre Platformu Bileşenleri (alfabetik sıraya göre şu şekilde)

ADD Kdz. Ereğli Şubesi

CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı

ÇYDD Kdz. Ereğli Şubesi

DEVA Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı

Eğitim İş Kdz. Ereğli Temsilciliği

Elektrik Mühendisleri Odası Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliği

Gönülden Hayvan Severler Derneği

İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı

Kandilli Kültür Derneği

Kdz. Ereğli Doğa Tarih ve Kültürünü Yaşatma Derneği

Kdz. Ereğli Kent Konseyi

Kdz. Ereğli Lisesi Mezunları Derneği

Kdz. Ereğli Sanat Kurumu

Makine Mühendisleri Odası Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kdz. Ereğli Temsilciliği

Saadet Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı

Türkiye İşçi Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı

 Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği