Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kıyıcak Mahallesi’nde kurulmaya çalışılan cüruf tesisine karşı belediye olarak tüm yasal yolların kullanıldığını açıkladı. Söz konusu tesisi daha önce 3 kez mühürlediklerini açıklayan Başkan Posbıyık; “Kimsenin şüphesi olmasın ki, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı olarak, görevde olduğum sürece hemşehrilerimin çıkarlarını sonuna kadar koruyacağım” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kıyıcak Mahallesi’nde kurulmaya çalışılan cüruf tesisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yasal tüm süreçlerin takip edildiğini belirten Başkan Posbıyık, şu açıklamayı yaptı:

Değerli Ereğli halkının dikkatine;

Başta Kıyıcak, Göktepe ve Hamzafakıllı Mahallesi sakinlerimiz olmak üzere halkımızın ve basın mensuplarımızın bilgilendirilmesi gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere 07.09.2023 tarihinde saat 14:30’da Kıyıcak Mahallesi Kıyıcak İlkokulunda, Ege Doğa Geri Kazanım Hurda Demirçelik İnş.Nak.San ve Tic.A.Ş firması ile ilgili olarak “KALKER OCAĞI ALAN ARTIŞI, KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ VE HAZIR BETON TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI İLE DOLGU MALZEMESİ ÜRETİM TESİSİ” adı altında bir çevresel etki değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili Zonguldak Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce tarafıma 27.08.2023 tarihinde, belediye adına ilgili toplantıya katılım talebi iletilmiştir.

Konuyla ilgili tarafıma, müdürlüğün talep yazısında belirtilen çevresel etki değerlendirme toplantısına konu olacak ÇED dosyasının uzmanlarca incelenmesini ve kamu hukukuna aykırı iş ve işlemler içerip içermediği yönünde bilgi verilmesini istedim.

TAŞ OCAĞI ADI ALTINDA CÜRUF TESİSİ!
İlgili dosya, ertesi gün bakanlığın duyuru sitesinden indirilerek, 166 sayfa evrak incelendi. Yukarıda tam adı yazan proje tanıtım dosyasını incelediğimizde, taş kırma ve dolgu malzemesi hazırlama ve beton santrali kapasite artışı ana başlığı adı altında bir dosya olduğu, fakat içeriğinin belirtilen faaliyet alanından farklı olduğu uzmanlarımızca anlaşılmıştır.

Her ne kadar taş kırma, yıkama dolgu malzemesi hazırlama ve beton üretme faaliyeti gibi sunulsa da, bu şekilde hazırlanan dosyanın ana başlığı bu olsa da, dosyanın geniş çaplı incelemesinde konunun bu şekilde olmadığı anlaşılmıştır.

Değerli hemşehrilerim, başta Kıyıcak Mahallesi sakinlerinin dikkatine, şu hususları sunmamız gereği hasıl olmuştur;

Söz konusu ÇED dosyasının 9. sayfasında açıkça ifade olunduğu şekliyle;

“Dolgu Malzemesi Üretim Tesisi’nde, proje kapsamında oluşan by-pass malzemesi ile Ereğli Demir Çelik Fabrikası’ndan temin edilecek cüruf (pasa malzemenin bağlayıcı ve mukavemetini artırıcı ürün) bire bir oranda karıştırılarak ‘TS 706 EN 12620, TS EN 13043, TS 436 EN 1340, TS 2824 EN 1338 ve TS EN 13242+A1’ standartlarına uygun agrega (dolgu) malzemesi üretilecektir. Depolama alanlarında oluşan pasa malzemenin rehabilitasyonu için cüruf malzeme ile karıştırılarak pasa dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere satışının yapılabileceğine dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 20.09.2021 tarih ve 1757229 sayılı yazısı Ek-16’te verilmiştir.”

Yukarıda proje tanıtım dosyasından anlaşılacağı üzere Ereğli Demir Çelik Fabrikalarından temin edilecek cürufla, burada kırılacak taştan çıkacak pasa malzemesinin harman edileceği ifade edilmektedir. Yani adı geçen firma ve bakanlık yetkilileri diyor ki biz bu alanda Ereğli Demir Çelik Fabrikalarından alınan cürufu da işleyeceğiz.

Ülkemiz bir hukuk devletidir ve belediye başkanı olarak tarafımın itirazı üzerine 2021 yılı içinde Danıştay 6. Dairesi kesin olarak

Esas No : 2021/10391 Karar No : 2022/1556 bu alanda cüruf işlenemeyeceğini kesin olarak hüküm altına almıştır.

Konu ile ilgili Zonguldak Idare Mahkemesince verilen 07/10/2021 tarih ve E:2021/309, K:2021/783 sayılı kararını,

T.C. ZONGULDAK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINCA ÜNİVERSİTE HOCALARINA HAZIRLATILAN

BİLİRKİŞİ RAPORU

DOSYA ESAS NO : 2021/309 E.

DAVACI : Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı

DAVALI : Zonguldak Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DAVA KONUSU : “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararının iptali

KEŞİF TARİHİ : 07.07.2021

Yukarıda ifade edilen yargı kararları ve bilirkişi raporundaki tespitlere göre, söz konusu çevresel etki değerlendirme toplantısına konu talep olunan husus, açıkça yargı kararlarına muhalefet içermektedir.

Dolayısıyla talimatımla devam eden ve hukuka aykırı olduğuna inandığım çevresel etki değerlendirme sürecine müdahil olunmamış olup, bakanlığın açık yargı kararlarına rağmen adı geçen Kıyıcak mahallesi sınırları içindeki alana ERDEMİR’den cüruf alınarak bu cürufun burada işlenmesine izin verilmesi durumunda, tarafımın itirazı üzerine Danıştay 6. Dairesinin almış olduğu;

Esas No: 2021/10391 Karar No : 2022/1556 sayılı kararın aleyhine iş işlemler yapılırsa, yasalardan doğan tüm yetkimi başta Ereğli halkı ve Kıyıcak mahallesi sakinleri adına kullanacağıma kimsenin şüphesi olmasın.

3 KEZ MÜHÜRLEDİK
Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki; konuyla ilgisi olmayan ve konu hakkında idari ve yargısal şikayeti olmayan bir takım çevreler kamuoyunu yanıltmaktadır. Adı geçen hususta bir tek şahsım Ereğli Belediye Başkanı olarak dava açmış, adı geçen alanı 3 kez mühürlemiş ve ilk ÇED sürecine de olumsuz görüş yazmıştır.

Geldiğimiz noktada, ilgili bakanlığın konu ile ilgili kararını beklemekten başka çaremiz yok. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Kdz. Ereğli Belediye başkanı olarak, görevde olduğum sürece hemşehrilerimin çıkarlarını sonuna kadar koruyacağım.”

Alaplı'da fındık bahçesinde yangın! Ekipler seferber oldu Alaplı'da fındık bahçesinde yangın! Ekipler seferber oldu