Murat Kotra, 'Emeğin ve Enerjinin Başkenti Zonguldak' için rödevans işletmelerinin önemini de madde madde sıraladı.

Kotra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bilindiği gibi Zonguldak ilimizde ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesi ile şehirleşme sürecinin başlaması taşkömürünün keşfedilmesi ve üretilmesi ile başlamış, tarihi süreç içinde "Cumhuriyetimizin ilk ili" ünvanını kazanan Zonguldak, taşkömürü üretimi ile ülkemizin ekonomik ve sınai kalkınmasına çok büyük katkılar sağlayıp, "Emeğin ve Enerjinin Başkenti" durumuna gelmiştir.

Özellikle son 25-30 yıl içinde bu sürece katılan rödövans işletmeleri de tıpkı TTK gibi, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katıp, binlerce insanımıza iş ve ekmek kapıları açmıştır.

Bu işletmeler uzun süredir büyük özveriyle taşıdıkları ağır maliyet yükü ve büyük yanlışlıklar içeren son EPDK kararı nedeniyle kapanma noktasına gelmiş olup, bu işletmelerde çalışan binlerce maden işçisi de işlerini kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Bu nedenle, rödövans işletmelerinin ilimiz ve ülkemiz için ne anlama geldiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

RÖDÖVANS İŞLETMELERİ ZONGULDAK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ

1-Rödövans işletmeleri TTK'nın terk ettiği, üretimden çekildiği atıl sahalarda yüksek maliyetlerle yatırım yapıp, Taşkömürünü yeniden üretime ve ekenomiye kazandırıyorlar.

2- Yasal statü içinde TTK ile sözleşme yaparak kurumsal kimlikleri ile üretim yapan bu işletmeler TTK'ya ton başına rödövans ücreti ödeyerek, TTK'nın bütçesine katkı sağlıyorlar.

3- Devlete vergi ve sigorta primi ödeyerek, devlet bütçesine katkıda bulunuyorlar.

4- Binlerce insanımıza iş ve ekmek kapısı olup sosyal hayata büyük destek sağlıyorlar.

5- Şehir ekonomisinde dolaşan sıcak para, rödövans işletmelerinde çalışan ve en az iki asgari ücret tutarında maaş alan maden işçilerinin maaşlarından oluşuyor.

6- Sektöre bağlı yan sanayiinin gelişmesine, ocak vagonları ve maden makineleri üretimiyle ilgili işyerlerinin sektöre bağlı çalışmasına imkan sağlıyorlar.

7- Yaptıkları üretim ölçüsünde, devletin döviz kaybına engel oluyorlar.

EPDK KARARI DEVLETİN EKONOMİ POLİTİKASINA AYKIRI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, yerli ve milli kömürü, ithal kömür karşısında savunmasız bırakan son kararı, devletin ekonomi politikasına aykırı bir karardır. Yanlışlıklarla dolu bu kararın acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

EPDK'nın, ithal kömüre yüksek teşvik sağlayıp, yerli kömüre düşük miktarda teşvik sağlayan kararı ilimizdeki rödövans işletmelerini kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmışır.

Bu karar, milli değil, "gayrimilli" kömürü teşvik eden, Sayın Cumhurbaşkanımızın her vesile ile ifade ettiği "yerli ve milli kaynakların kullanılmasına öncelik verilmesini" öngören açıklamalarına tamamen aykırı, yanlış ve hatalı bir karar olup, hiç vakit kaybetmeden derhal "yerli kömüre yüksek teşvik sağlayacak" şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

RÖDÖVANS İŞLETMELERİ SİYASET ÜSTÜ YAKLAŞIMLA ÇÖZÜLÜR

İlimizde, üretime, ekonomiye, istihdama çok ciddi destekler sağlayan ve Zonguldak ekonomisinin hayat damarlarından birini oluşturan rödövans işletmelerinin sorunlarının, tümüyle siyasi önyargılardan uzak, objektif  bakış açısı ile tamamen Zonguldak ve Zonguldak insanını düşünen bir yaklaşımla çözülmesi gerekmektedir.

Bu sorunun çözümü sadece rödövans işletmelerini ve çalışanlarını değil, tüm Zonguldak halkını ilgilendiriyor. Bu nedenle, ilimizde söz ve karar sahibi bütün mercilerin sorunu çözümü yolunda birlikte hareket etmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu yaklaşım içinde rödövans işletmelerinin her zaman sonuna kadar yanında olup, çözüm noktasında daha önceleri olduğu gibi bundan sonra da hem Genel Merkezimiz, hem de partimizi temsilen şahsım gerekli mücadeleyi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum.

Amacımız mutlu ve moralli bir Zonguldak olduğuna göre, hep birlikte bunu sağlamaya çalışmanın tam zamanıdır.”