Ereğli'de korkutan yangın! Bir anda yayıldı! Ereğli'de korkutan yangın! Bir anda yayıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural Zonguldak Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan Eğitim Tesisleri’ne yönelik İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasını değerlendirdi. Değerlendirmelerinde karardan vazgeçilmesini belirten Dural şu ifadelere yer verdi;

Zonguldak”ın dengeleri ile oynamayı bırakın artık
"Zonguldak Merkez Yayla Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan Eğitim Tesisleri’ne yönelik İmar Planı Değişikliği onaylandı. Sözkonusu olan alan Ted Zonguldak Koleji ve Yayla Konağı Misafirhanesi arkasında kalmaktadır. Alan içerisinde herhangi bir yapılaşma mevcut değildir; yoğun bitki örtüsüne sahip yeşil bir alan olup TTK Bakım Ünitesi ve spor sahası yer almaktadır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait parsellerin mülkiyetinin Hazine’ye devredilmesi sonrasında bu parsellerin Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisine karar verilmiş olup, eğitim alanı olarak planlanmalarına ve bu doğrultuda koruma amaçlı imar planı ile revizyon imar planında plan değişikliği yapılmasına karar verilmiştir. İmar değişikliği ile resmi kurum ve spor alanı olarak düzenlenmiş parseller ortaokul, anaokulu ve park alanı olarak değiştirilmiştir.
Biz de diyoruz ki; bula bula zaten okul olması münasebetiyle çok yoğun bir trafik akışına sahip bu alanı mı buldunuz okul yapacak. Bu alan şu anda aşırı bir trafik yoğunluğuna sahip bir bölgedir ve yeni bir yoğunluğu kaldırması mümkün değildir. Bu durumu Zonguldak’ta bilmeyen biri yoktur sanmaktaydık yanılmışız. Alanda 7 adet tescil ağaç bulunmaktadır ve korunmaları gerekmektedir. Zonguldak halkının, her birimizin anıları olan bu alan yeşilliği, nostaljik görünümü ile yapılaşmaya açılmamalı ve korunmalıdır. Yayla Konağı Misafirhanesi koruma alanı içerisinde kalan parselde yoğunluğu arttıran ve tescilli yapıya olumsuz siluet oluşturabilecek kararlar yanlış olacaktır. Hatta bu alan içerisinde yer akan TTK bakım ünitesi kent turizm faaliyetlerine destek vermek açısından korunmalı, yaşatılmalı ve yıkılmamalıdır. Zonguldak Kömür Jeopark projesinin bir parçası olmalıdır. Kent hafızasının kaybedilmesi ve geçmişten günümüze kent değerlerinin erezyona uğraması tehlikesini barındıran bu karardan bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili fikir ve öneri beyan eden meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Editör: Tuğçe Atalar