Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihinin 28 Haziran olduğu belirtildi.

İŞTE DETAYLAR:

GENEL ŞARTLAR:

Mesut Özil'den gövde gösterisi! Sosyal medyayı salladı! Mesut Özil'den gövde gösterisi! Sosyal medyayı salladı!

> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

> KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunlan için 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunlan için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

> Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

> Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

> Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

> Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

> Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

> Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.