Nebati, 200 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı, yaklaşık 250 milyar liralık kredi paketi ile başta küçük ve orta boylu işletmelere önemli miktarda finansman imkanını sağladıklarını söyledi. Bu kapsamda EYT kapsamında işverenlere de 25 milyar TL'lik kıdem tazminatı desteği sağlanacak. İşte 14 farklı destekten oluşan paketin içeriği.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugün İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Bakan Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan 200 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketi olacağını söyledi. Nebati, paket kapsamında, işletmelerin ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırıldığını, buna göre en yüksek ödeme kabiliyetine sahip birinci grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip beşinci grup firmalarına destek verilmeyeceğini söyledi. Destek ödemelerinin fatura karşılığı yapılacağını belirten Nebati, amaç dışı kullanımın önlenmesi için bir kara liste uygulamasının da devreye alınacağını belirtti.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm bankaların içsel derecelendirme sistemlerini dikkate alan standart bir derecelendirme sistematiği oluşturduk. Bu çerçevede firmaları; finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre beş grup halinde sınıflandırıyoruz. Buna göre firmalarımızı en yükseği birinci grup, en düşüğü beşinci grup olmak üzere beş grup şeklinde değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde sistem kapsamında kullandırmak istediğimiz kefaletleri kredibilitesi olan ancak teminat yetersizliği bulunan üçüncü grup ağırlıklı olmak üzere; ikinci ve dördüncü gruba kullandırmayı planlıyoruz.

Kredibilitesi çok yüksek olan, teminat sorunu yaşamayan birinci grup firmalar ile kredibilitesi çok düşük olan beşinci gruba ise kesinlikle kullandırım yapmıyoruz. Bu doğrultuda kefalet imkanımızın yüzde 60'ını üçüncü grup, yüzde 30'unu ikinci grup, yüzde 10'unu ise dördüncü grupta yer alan firmalara kullandırmayı planlıyoruz.

"KREDİLERİN AMAÇ DIŞI KULLANIMI ENGELLENECEK"

Kullandırılan kredilere ilişkin tüm harcamaların, Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Kayıt Sistemi ve Katılım Bankaları Birliği Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi ile entegre edilmesi sayesinde ödemelerin doğrudan satıcılara yapılmasını sağlayacağız. Bu sistem sayesinde fatura takipleri tamamen elektronik ortamda yapılacak, kredilerin amaç dışı kullanımı önemli düzeyde engellenecek, iptal edilen faturalar takip edilebilecek ve aynı faturanın birden fazla krediye konu edilmesinin önüne geçilecek. 

"KARA LİSTE DEVREYE GİRECEK"

Sunduğumuz kredi ve kefalet imkanının amaç dışı kullanılması başta olmak üzere sahte fatura ile belgelendirme, gerçeğe aykırı beyan, kredi ile döviz alınması ve bu kredi ile aynı bankadaki geçmiş kredi borçlarının kapatılması durumlarında affetmiyoruz. Bu durumlar için kara liste uygulamasını hayata geçirdik. Daha açık söylemek gerekirse, bu durumları tespit ettiğimiz firmaların Hazine Destekli Kefalet Sisteminden artık yararlanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca fatura ile belgelendirme sürecinin düzgün işletilmemesi ve refinansman gibi durumlarda kredi verenlere de yaptırım uygulayacağız. Destek paketlerimizde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, kefalet oranını asgari yüzde 70 olarak uygulayacağız."

İşte 14 farklı destekten oluşan paketin içeriği:

İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitine haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitine haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitine haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek sürdürülebilir üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkanı sağlanacak.

İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ

15 milyar TL kefalet limitine haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak. Sanayi sektöründe yer alan yatırımlar desteklenecek.

EYT DESTEK PAKETİ

25 milyar TL kefalet limitine haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükü hafifletilecek.

BÖLGESEL ODAKLI KOBİ DESTEK PAKETİ

10 milyar TL kefalet limitine haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek verilecek.

GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

4 milyar TL kefalet limitine haiz Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılacak.

KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ:

4 milyar TL kefalet limitine haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri desteklenecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PAKETİ:

7 milyar TL kefalet limitine haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmalar desteklenecek.

TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ:

4 milyar TL kefalet limitine haiz Teknoloji Destek Paketi ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmaları desteklenecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PAKETİ:

1 milyar TL kefalet limitine haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlaması sağlanacak.

EĞİTİM DESTEK PAKETİ:

10 milyar TL kefalet limitine haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlanacak.

YENİ EVİM PROGRAMI İNŞAAT DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitine haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkanı sağlanacak.

KONUT İNŞAATI DESTEK PAKETİ:

10 milyar TL kefalet limitine haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları desteklenecek.