Zonguldak siyasetinden notlar! Zonguldak siyasetinden notlar!
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete’de sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.
Alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde;
Hemşire 30 kişi (20 Lisans, 10 Lise), Destek Personeli 35 kişi (İç ve Dış Mekan Temizliği/20 Kadın, 15 Erkek).
2024 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylarda aranan genel şartlar ise şu şekilde;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak, Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
Başvuru yapabilmek için 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ)TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İŞ BAŞVURUSU 2024
Alım yapılacak kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurularını istenilen belgelerle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine 6 Mayıs tarihine kadar yapabilecek.
Başvuru için gerekli belgeler ve detaylara ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak
Editör: Bekir Ekici