Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde acı bilanço! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde acı bilanço!
Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.  Son başvuru tarihinin 26 Haziran olduğu belirtildi.
A-GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4- 657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlar arasında "Sertifika" veya "Belge" talep ediliyorsa; adayların sunmaları gereken belgelerde belirtilen sertifikaların veya belgelerin geçerlilik sürelerinin henüz dolmamış olması, sunulan belgelerde herhangi bir eksik veya yanıltıcı bilginin bulunmaması ve bu belgelerin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce edinilmiş olmaları gerekmektedir.
8- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
9- Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
11- Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1- Başvurular şahsen yapılacaktır.
2- İsteklilerin; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 6 Haziran 2024 (mesai başlangıcından) ile 26 Haziran 2024 (mesai sonuna kadar) tarihleri arasında http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte; Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3- Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup, teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.
4- Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6- İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.