Akdeniz Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 263 Sözleşmeli Personel alınacak.

Personel Kontenjan Dağılımı:

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ( Hastane ) bünyesine 211 Sözleşmeli Personel alıyor.

62 Hemşire,a

5 Biolog,

1 Fizyoterapist,

2 Sağlık Fizikçisi,

1 Diğer Sağlık Personeli,

23 Sağlık Teknikeri,

3 Laborant,

24 Büro Personeli,

73 Destek Personeli,

1 Mühendis,

12 Tekniker,

4 Teknisyen,

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesine ;

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi!

1 Tekniker,

8 Destek Personeli,

1 Mühendis,

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ;

2 Diyetisyen,

1 Çocuk Gelişimcisi,

12 Destek Personeli,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;

2 Tekniker,

Diş Hekimliği Fakültesine ;

5 Diğer Sağlık Personeli,

1 Röntgen Teknisyeni,

,İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ;

15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Büro Personeli,

1 Destek Personeli,

GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlar arasında “Sertifika” veya “Belge” talep ediliyorsa; adayların sunmaları
gereken belgelerde belirtilen sertifikaların veya belgelerin geçerlilik sürelerinin henüz dolmamış olması, sunulan
belgelerde herhangi bir eksik veya yanıltıcı bilginin bulunmaması ve bu belgelerin ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden önce edinilmiş olmaları gerekmektedir

8)Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

Başvuru Tarihleri Ne Zaman Olacak?

Akdeniz Üniversitesi personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurular sadece İstenen Belgelerle birlikte Online olarak doldurulacak başvuru formunu ilgili Üniversite birimlerine şahsen iletmeniz gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 4 – 18 Ocak 2024

Başvuru Formu Adresi: http://personelbasvuru.akdeniz.edu.tr/personelkayit