Hayatı Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde;

1939 yılında Gaca'da ilkokul varmış. Cumhuriyet rejiminin Anadolu’nun en ücra köşelerine eğitimi ulaştırma politikası neticesinde Gaca’da 1939 yılında iki katlı bir okul var. Zonguldak`ta duyduğumuz fakat artık ismi, resmi olarak kullanılmayan Gaca yerleşkesinin nüfusu bugün 200 civarındadır. Gaca Köyü Zonguldak Merkeze 18 Km uzaktadır. 1930 yılların sonlarına kadar, Zonguldak‘ın Ankara`ya tek ulaştığı yol bu köyden geçer.

Zonguldak ADH’de yaşanan ölüm ve ihmal iddiaları şok etti! Zonguldak ADH’de yaşanan ölüm ve ihmal iddiaları şok etti!

GACA NE DEMEK? 

Gaca Köyü,aslında bir kaç köyden oluşmaktadır. Bugün kullanılan ismi ile Kardeşler Köyüdür. Bu gibi yerleşkeler 1940 yılında çıkartılan Kanuna istinaden, Gaca Köyü isminin yabancı kökenli olduğu gerekçesi ile değiştirilmiştir. Ama halk arasında halen kullanılmaya devam ediyor. Gaca veya Gaco, Gacal, Gajal, Romani ("Çingene") dilinde "yabancı" anlamına gelir ve özellikle Rumeli Romlarının Türklere ve Türkleşmiş Romlara verdiği bir isimdir.(Köyün tamamı için kullanılamaz ama) ; Gaca Romenlikten çıkmış insanlar için kullanılan bir kelimedir. Romenler daha sonra da bölgemize belirli dönemlerde gelmiştir.