banner3

banner17

"Mülteci sayısı 4 kat artacak"

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan devam eden Rusya Ukrayna savaşını değerlendirdi
Zonguldak 14.03.2022, 14:23
435
"Mülteci sayısı 4 kat artacak"

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan devam eden Rusya Ukrayna savaşını değerlendirdi. Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, “Avrupalı devletlerle entegre olmayan başlayan Ukrayna’nın bunu askeri alana da taşımak istemesi ve Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü (NATO) üyesi olma iradesini ortaya koyması, mevcut yaşanan çatışma ortamına gidilen yolun başlangıcı olmuştur” dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan devam eden Rusya Ukrayna savaşını değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Turhan, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) ayrılarak bağımsızlıkları ilan eden yeni devletlerin ortaya çıkmasıyla tüm bu halklarda küresel barış ve istikrar yönünde umutlar yeşerdiğini ifade ederek şöyle dedi:

“Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) ayrılarak bağımsızlıkları ilan eden yeni devletlerin ortaya çıkmasıyla tüm bu halklarda küresel barış ve istikrar yönünde umutlar yeşermişti. Bağımsızlığını kazanan devletlerden birisi olan Ukrayna da zaman içinde ulusal birliğini ve bütünlüğünü tesis etmeye çalıştı ve kendi eksenini giderek Avrupa’da görmeye başladı. Siyasi ve ekonomik açıdan giderek Avrupalı devletlerle entegre olmayan başlayan Ukrayna’nın bunu askeri alana da taşımak istemesi ve Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü (NATO) üyesi olma iradesini ortaya koyması, mevcut yaşanan çatışma ortamına gidilen yolun başlangıcı olmuştur. Sovyetler Birliği sonrasında kurulan Rusya Federasyonu ise, kısa bir bocalama döneminden sonra 1993’te “Yakın Çevre Doktrinini” ilan ederek Sovyetler Birliği sonrası yakın coğrafyasında tekrar etkin olmaya ve başta ABD olmak üzere diğer güçlerin kendine yakın coğrafyada ulusal çıkarlarına aykırı politikalar geliştirmesini önlemeye çalışmıştır. 2000’de Başbakanlık göreviyle Rusya’da yönetimin başına geçen Vladimir Putin’in de bu politikayı kararlıkla uyguladığı görülmektedir. Özellikle Gürcistan, Ukrayna ve Orta Asya ülkelerinde ortaya çıkan renkli devrimler ve bu hareketlerin Batı toplumuna daha fazla entegre olma amacı taşıması, Putin’in ilk ciddi sınavı olmuştur. Bu bağlamda Putin, sert güç kullanarak bu devletlerin topraklarının bir kısmını işgal etmekten bile geri durmamıştır. 2008’de Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini bağımsız devletler olarak tanıdı. 2014’te ise Rus hükümeti, Ukrayna’ya bağlı Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki ayrılıkçı hareketleri destekleyerek de facto özerk bölgelere dönüştürdü ve Kırım ve Sivastopol’de da plebisit düzenleyerek her iki bölgede de yüzde 97 oyla bu toprakların Rusya’ya bağladı. Her ne kadar Birleşmiş Miller tarafından bu yasa dışı ilhaklar kabul edilmese de Rusya’nın bölgedeki hakimiyeti mevcuttur. Böylece Putin, toprak bütünlüğü bozulan bu devletlerin bir daha NATO üyesi olma söylemleri içine girmemeleri yönünde kararlı ve sert bir politika yaklaşımını göstermiştir. Dahası toprak bütünlükleri bozulan ve anayasalarında topraklarından kopan bölgelerin resmi olarak kabul edilmemesi de NATO üyesi olma niteliklerini zorlaştırmaktadır. Bu da Putin’in diğer bir caydırıcı politikası olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan ya da Kafkasya’daki savaş ya da iç kargaşalarda da oyun kurucu rolü oynayarak ulusal çıkarları doğrultusunda yakın coğrafyasını şekillendirmeye ve dış güçlerin etkin olmaması yönünde çalıştığı da görülmektedir. Ancak Ukrayna’dan Kırım’ın alınması ve Donetsk ile Luhansk bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçıların bölgede hâkim olmasına rağmen Volodimir Zelenski liderliğinde Ukrayna’nın NATO üyesi olma kararlılığını göstermeye devam ettirmesi, diğer örneklerden farklı olarak 20 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı topyekûn bir savaşa girmesine neden olmuştur. Rus hükümeti, kendisine sınırları olan ülkelerin bu gibi politikalara bir daha kalkışmaması için Ukrayna üzerinden tüm dünyaya etkili bir mesaj göndermeyi amaçladığı görülmektedir. Savaşın 19. gününe girildiğinde Rusya’nın Ukrayna’nın farklı bölgelerinden askeri harekatları devam ettirdiği ve başkent Kiev ile Ukrayna’yı denize bağlayan stratejik Odesa şehrinin de giderek kuşatılmaya başlandığı görülmektedir. NATO üyelerinin bu savaşa dahil olmayacaklarını daha önce ilan etmeleri, Ukrayna’nın ulusal savunmasını tek başına yapmasını zorunlu kılmıştır. Ancak Batılı devletlerin askeri teçhizat konusunda Ukrayna’ya sağladığı destekler ile Ukrayna’nın sahada beklenenden daha fazla direnç göstermesine yol açtı ve Rusya’nın kısa sürede Kiev’i almasını önlemiştir. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de ülkeyi terk etmemesi ve askerleriyle birlikte başkenti savunmaya devam etmesi de hem ülke içindeki direnme gücünü hem de ülkeye yönelik yardımları artırmıştır."

2,5 olan mülteci sayısının 10 milyona oluşacağını öngörülüyor

Savaşın çıktığı günden bu yana mülteci durumuna düşen Ukrayalı’nın bu güne kadar 2,5 buçuk milyonu bulduğunu bu sayının 10 milyona ulaşmasının öngürldüğü belirten Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, “Savaşın ilk gününden bugüne kadar 2,5 milyondan fazla Ukraynalının mülteci durumuna düşmesi ve savaşın uzaması durumunda da bu sayının rahatlıkla 10 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Özellikle sahada Wagner adıyla bilinen paralı Rus milisler ile Rusya’ya karşı savaşa gelen paralı Lejyonerlerin sayısının giderek artması, ülkenin yeni bir Afganistan ya da Suriye olmasına neden olacağı da açıktır. Tüm ideoloji ve politikalardan bağımsız şekilde dünyanın şaşkınlıkla izlediği bu işgal operasyonu bizleri eski dünyaya ait dönemlere geri götürmüştür. Hatta gelecekte büyük güçlerin simetrik bir güce sahip olmayan diğer küçük egemen devletleri tarihsel argümanlara dayanarak işgal edebileceği yeni bir döneme mi geçildiği yönünde de endişelere neden olmaktadır. Özellikle 1945’te dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararası ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği tesis etmek için kurulan Birleşmiş Milletler (BM) örgütünün bu savaşı önlemede yetersiz kalması ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olması münasebetiyle kınama haricinde herhangi bir yaptırım uygulayamayası da küresel barış ve istikrarın korunmasına yönelik şüpheleri ve kaygıları artırmaktadır. Carl Von Clausewitz’in dediği gibi “savaş politikanın diğer araçlarla devam ettirilmesidir.” Diplomasi ile çözülemeyen bu sorunun bir çatışma hatta savaşa evirilmiş olması, binlerce masum insanın ölümüne ya da sakat kalmasına yol açacağı gibi yüzbinlerce hatta milyonlarca insanın evini ülkesini terk etmesine de neden olacaktır. Toplumlar arasında artacak nefret ve düşmanlığın da uzun dönemde bölgesel istikrara hizmet etmeyeceği açıktır. İnsani açıdan yaşanacak olumsuzluklara ilaveten özellikle enerji kaynakları ve hububat açısından zengin olan bu devletlerin savaş nedeniyle ihracatı yasaklamış olması, küresel enerji ve gıda fiyatlarını artırdığı için çok kısa bir sürede var olan küresel ekonomik durgunluğu ve enflasyonu daha da tetikleyeceği öngörülmektedir” dedi.

“Türkiye bölgenin kısa sürede huzura kavuşmasına yardımcı olacaktır”

Türkiye’nin arabulucu ve dengeleyici rolünü devam ettirmesi bölgenin istikrara kavuşması için elzem olduğunu ifade eden Turan, “Tüm bunların farkında olan ve kadim bir devlet geleneğine sahip Türk Devleti, en başından bu siyasi istikrarın bir çatışmaya dönmesinin nelere yol açabileceğini iyi bilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha çatışmalar başlamadan her iki tarafla da iyi ilişkileri olan bir lider olarak arabulucu rolü görevini üstlenebileceğini mevkiidaşlarına da iletmiştir. Savaş’ın başlaması üzerine de Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duymakla birlikte iki devlet arasında bir taraf olmadığını da açıkça belirtmiştir. Türkiye hem Karadeniz’in güvenliği hem de bölgesel işbirliği ve istikrar için Karadeniz’e kıyısı olan tüm devletlerle yakın ilişkiler içindedir. Bu doğrultuda Türkiye hem savaş boyunca hem de savaş sonrası dönemde yapıcı rolünü devam ettirerek bölgenin kısa sürede huzura kavuşmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda Türkiye, bir dış politika başarısına imza atarak savaşan iki devletin dışişleri bakanları ilk kez siyasi bir seviyede Antalya’da bir araya getirmiştir. Zirveden savaşın sona ermesine yönelik bir karar çıkmasa da tarafların görüşmelerin devam edebileceğine yönelik ılımlı açıkları barış yönünde olumlu bir gelişmedir. Her iki tarafla da doğrudan görüşen ve iki tarafın da bu savaşta güven duyduğu Türkiye’nin arabulucu ve dengeleyici rolünü devam ettirmesi bölgenin istikrara kavuşması için elzemdir. Türkiye, Ukrayna’da yaşayan Türk ve Tatar halklarıyla birlikte Ukraynalıların can güvenliğinin sağlanması noktasında da üzerine düşeni yapacaktır. Bugüne kadar bölgede yaşayan çoğu Türk vatandaşının tahliyesini kısa bir sürede başarması ve buna ilaveten 20 Binin üzerinde Ukraynalı mülteciye de kapılarını açmıştır. Umudumuz, bölgemizde yaşanan bu savaşın çok daha fazla ölüme ve trajediye sebep olmadan bir an önce son bulması ve karşılıklı anlayış içinde toplumlar ve devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesidir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Pendikspor Futbol 34 77
2. Amed Sportif Faaliyetler 34 57
3. TECO Karacabey Belediyespor 34 56
4. Isparta 32 Spor 34 55
5. Tarsus İdman Yurdu 34 55
6. Anagold 24Erzincanspor 34 54
7. Bucaspor 1928 34 53
8. Kırşehir Belediyespor 34 49
9. Ankara Demirspor 34 49
10. Weecoins Kırklarelispor 34 47
11. Şanlıurfaspor 34 46
12. Nazilli Belediyespor 34 45
13. Uşakspor A.Ş. 34 40
14. CriptoSwaps Zonguldak Kömürspor 34 38
15. Pazarspor 34 34
16. Akhisarspor 34 31
17. Karatay Termal 1922 Konyaspor 34 29
18. Eskişehirspor 34 22
19. GMG Kastamonuspor 0 0
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Günün Anketi Tümü
1.100 TL Bayram ikramiyesi yeterli mi yetersiz mi? 1.100 TL Bayram ikramiyesi yeterli mi yetersiz mi?
Gelişmelerden Haberdar Olun
@