banner3

banner17

Mecliste hareketli gün! Z HABER canlı yayında...

Zonguldak Belediyesi 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Zonguldak 03.01.2022, 11:43 03.01.2022, 14:10
835

Zonguldak Belediyesi 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştiriyor.

Ocak ayı 1’inci Birleşim Toplantısı, Zonguldak Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. 2022 yılının ilk birleşiminde 20 madde ile birlikte CHP grubunun MAKZON projesinde itirazları da görüşüldü.

Belediye Meclisinin bugünkü gündem maddeleri şu şekilde:

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27077 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turgut AYDIN tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27078 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turgut AYDIN tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27079 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç KAYINOVA tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27080 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç KAYINOVA tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

06-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27081 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ozan DEMİRTAŞ tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

07-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27082 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ozan DEMİRTAŞ tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

08-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27083 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Selim YILMAZ vekili Avukat Meral ÇOLAK tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

09-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27084 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Zonguldak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

10-Yazı İşleri Md.lüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28909 sayılı, Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu üye sayısının belirlenerek komisyona seçilecek üyelerin gizli oyla seçilmesi hakkındaki yazısı.

11-Fen İş leri Md.lüğünün 06.12.2021 tarihli ve 28197 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesinde Fener Gezi Yolu Projesi Peyzaj Düzenlemesi Projesi için İller Bankasından 10.000,000,00TL.-+%18 KDV DAHİL (1.800,000,00TL.-) :11.800,000,00TL.- kredi alınması ve her türlü sözleşmenin yapılması, imzalanması gibi işlemler için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

12-Özel Kalem Md.lüğünün 27.12.2021 tarihli ve 30085 sayılı, Belediyemizde çalışan emekliye ayrılacak personellerimiz ile ilgili ihbar, kıdem tazminatı ile diğer alacakları için toplam 10.000.000.-TL (48) ay vade ile İller Bankasından ve resmi bankalardan kredi alınması ve bununla ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

13-Emlak ve İstimlak Md.lüğünün 15.12.2021 tarihli ve 29209 sayılı, Belediyemize ait Çaydamar Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, 161 ada, 2 parselde bulunan deri toplama ve padok olarak bilinen küçükbaş adak satış yerinin gelen talepler üzerine tahsis devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

14-İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28924 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Mehmet YILDIZ’ın 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

15-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28924 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Kimyager kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Kimyager Ercan KOÇAL’ın 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28926 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 21.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Alican GÜLAY’ın 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

17-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28928 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 13.05.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Abdullah Erdem GÜNER’in 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

18-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28929 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 27.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Cihan DENİZ’in 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

19-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28925 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 2’nci dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 21.06.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Ekonomist Deren YAZICIOĞLU’nun 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

20-Zabıta Müdürlüğünün 14.12.2021 tarihli ve 29050 sayılı, Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Pendikspor 17 39
2. Bucaspor 1928 18 30
3. Amed Sportif Faaliyetler 18 29
4. Nazilli Belediyespor 18 28
5. Ankara Demirspor 18 27
6. Uşakspor A.Ş. 18 25
7. Isparta 32 Spor 18 25
8. Kırşehir Belediyespor 18 25
9. Kırklarelispor 18 25
10. Şanlıurfaspor 18 23
11. Anagold 24Erzincanspor 17 23
12. CriptoSwaps Zonguldak Kömürspor 18 22
13. Pazarspor 18 22
14. Akhisarspor 18 22
15. Tarsus İdman Yurdu 18 21
16. Karatay Termal 1922 Konyaspor 18 19
17. Eskişehirspor 18 16
18. TECO Karacabey Belediyespor 18 16
19. GMG Kastamonuspor 0 0
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Günün Anketi Tümü
Sizce emekli ve memura yapılan zam miktarı yeterli mi? Sizce emekli ve memura yapılan zam miktarı yeterli mi?
açık
Gelişmelerden Haberdar Olun
@