banner3

banner17

CHP'li kadınlardan seçim hazırlığı!

SİYASET 14.12.2021, 19:38 14.12.2021, 20:19
133
CHP'li kadınlardan seçim hazırlığı!

İstanbul'da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 81 ilden 1500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Aile Destekleri Sigortası Lansmanı’na Zonguldak’tan da CHP Zonguldak Kadın Kolları İl Başkanı Merve Kır, İlçe Başkanı Ebru Uzun ve birçok partili katıldı.

Merve Kır lansmanla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'nda 81 ilden gelen kadın yöneticilerle buluştu. Bizde İlçe Kadın Kolları başkanlarımız ile oradaydık.
Partimizin kadın kolları olarak Atatürk’ün izinde, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde partimizi ilk seçimlerde iktidara taşıyan öncü güç, bizler olacağız. Ve İktidarımızda "Aile Destekleri Sigortası"yla kadınların, çocukların ve yoksul ailelerin sosyal haklarını güvence altına alacağız.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'ndaki konuşmasındaki satır başları söyle:
"Her birimiz anayasanın öngördüğü kuralın yerine getirilmesi için çaba harcayacak. Ailenin temel direğinin kadın olduğunu bütün erkekler kabul eder.
Milyonlarca işsizimiz var. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkları toplayanların ağırlıklı olarak kadın olduğunu görüyoruz.
Anayasa madde 49... 'Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir' diyor. İşsizsem çalışma hakkım var. Milyonlarca işssizin olduğu yerde bu hakkı insanlar nasıl kullanacak?
Ve devam ediyor: 'Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, işsizliği önlemye elverişli ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.' Bu yapıldı mı?
Muhatap olduğunuz kadın kardeşlerimize bunu kararlılıkla anlatacaksınız, haklarını anlatacaksınız. Sorunların nasıl çözüleceğini anlatacaksınız. 20 yıldır ülkeyi yöneten partinin ülkeyi hangi noktaya taşıdığını da anlatacaksınız.
Anayasanın verdiği her hakkın siyasal iktidar tarafından nasıl ellerinden alındığını anlatacaksınız.
Anayasa madde 60... 'Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.' Ama milyonların sosyal güvenliği yok. 'Devlet gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar' diyor.

Size Aile Destekleri Sigortasını anlatacağım. Soru ve yanıt şeklinde olacak.

Soru 1: Aile Destekleri Sigortası nedir?

Sosyal güvenlik bütün dünyanın konusudur. Uluslararası çalışma örgütü 9 sigorta dalını bütün ülkelerin uygulamasını istemiştir. Aile Destekleri Sigortası uygulanmıyor. Anayasa ve yasalar ihlal ediliyor.

29 Temmuz 1971'de TBMM, 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı vee sözleşmeyi onayladı. Bu sigorta dalı uygulanmıyor.

İşsizlik sigortası rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde çıktı.

Bu sigorta dalı, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demek. Bu halka olmadığı için aile dramları yaşanıyor. O halkayı biz tamamlayacağız.

Soru 2: Aile Destekleri Sigortası kimleri kapsamaktadır?

Soru 3: Aile Destekleri Sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek?

Hayır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailenin durumuna, pozisyona bağlı olarak en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak. Ailede engelli, yaşlı var mı, okula giden kaç çocuk var ona göre gelirleri belirlenecek. Bazı ailelere asgari ücret düzeyinde, bazı ailelere 2-3 katı yardım yapılacak.

Soru 4: Devlet kamuya eleman alırken bu sigortadan yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak mı?

Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman bu ailenin çocuklarına öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalı olacak. Sürekli yardım almak değil çalışmak, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz bu.

Soru 5: Aile Destekleri Sigortasını hangi kurum uygulayacak?

Yeni bir kurum kuracağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Sadece ailelere bakacak. Bütün yardımları bir elde toplayacağız. İnsan onuruna yakışır şekilde hayata geçireceğiz. Kendini bilmez politikacıların, insanların fakirleri sıraya dizip, yardım yapıp televizyona çekip kendi vicdanlarını rahatlatan uygulamalara son vereceğiz.

Yoksulluğun afişe edilmesini asla kabul etmeyiz. Bir toplumda yoksul varsa sorumlusu devleti yönetenlerdir.

Soru 6: Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal güvenlik uzmanları ve sosyologlar belirleyecek bunu. Her bir aileyle temasa geçecekler. Aile Destekleri Sigortası'na bağlı uzmanların her bir ailenin sorununa kenetlenmesi ve bunu raporlaması gerekiyor.

Soru 7: Aile Destekleri Sigortası çıktığında engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşları alınca aylıkları kesilecek mi?

Kesilmeyecek aksine iyileştirilecek. 'CHP'ye oy verirseniz yardımlar kesilir' diyorlardı. Onladan 2-3 kat yardım yaptık kimsenin de haberi olmadı.

Spru 8: Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki çocukların eğitim harcamaları karşılanacak mı?

Evet, çocuğun bütün harcamaları karşılanacak. Çocuk ücret ödemeden rahatlıkla kreşe bırakılabilecek. İLkokul, lise... Yurtta kalacaksa yurt verielcek. Bu eğitimde fırsat eşitliği demektir. Zenginin ve fakirin çocuğu aynı fırsatlardan yararlanabilmeli.

CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Soru 9: Mevsimlik işçilerin barınmaları ve çocukların eğitimleri nasıl olacak?

Çoğumuzun aklına bile gelmez binlerce mevsimlik işçi var. İnsai koşulların tamamını hayata geçireceğiz. Çocuklarını eğitimle buluşturacağız. Karavanları olacak, orada kalacaklar, orada kalacaklar. Hiçbir çocuk eğitimsiz kalmayacak.

Soru 10: Yoksul olup tek başına yaşayan kişi de Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanacak mı?

Evet. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Herkesin gelir güvencesi olacak.

Bizim hedefimiz bu topraklarda hiç kimsenin gelirsiz, aç ve açıkta kalmamasıdır.

Soru 11: Aile Destekleri Sigortası kapsamında yeni başlangıçlar fonu nedir?

Aile Destekleri Sigortası aileyi temel alan, asgari gelir güvencesi veren bir sigorta dalıdır. Diyelim ki geçinemediler, anlaşamadılar. Kadın 2 çocuğuyla baba evine gitti. Orada da rahat etmedi. Aile Destekleri Sigortası o kadına ev bulacak çocuklarıyla yaşamasını sağlayacak. Kimseye muhtaç ettirmeyeceğiz. Ev kirasının ödenmesi, eşya döşenmesi, çocuklara bakılması sigorta güvencesinde olacak. Yeni hayata başlarken çersizlikle değil, sokağa atılmış algısıyla değil sosyal devletin sahip çıktığı bir uygulama başlatacağız.

Soru12: 1971'de uygulaması taahhüt edilen Aile Destekleri Sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı?

Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil yönetmek istediler. Ben sana ekmek, makarna vereyim sen bana oy ver!

Biz, yoksullara yardım yaparken kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmayacağız. Soruna talibiz ve çözeceğiz.

Biz yoksulluğu idare etmek için değil, yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyoruz. Bunu yapacağız.

Soru 13: Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki aileler sigorta primi ödeyecek mi?

Harcamaların tamamı devletin bütçesinden sağlanacak.

Bu ülkenin fakirleri de vergi veriyorlar. Ekmek alırken, sakız alırken vergi ödersiniz. Musluğu çevirince 4 çeşit, elektrik düğmesine basınca 5 çeşit vergi ödersiniz. Bir tek nefes aldığımız hava vergisiz. Fakir de vergi veriyor. Vergilerle desteklenmesi lazım.

Soru 14: Harcamaları karşılayacak kaynak var mı?

5'li çeteye gelince para var, fakir fukaraya gelince yok. Sosyal devleti savunuyoruz, sosyal devlet fakirin yanında olan devlettir. Biz gelirin eşit dağıtılmasından, huzurdan, üretimden yanayız.

Bütçedeki kaynakların kullanımı siyasi tercihtir. Tercihi 5'li çeteden yana kullanıyorlar biz halktan yana kullanacağız.

Soru 15: Vatandaş yoksulluğunun giderilmesini devletten isteyebilir mi?

Vatandaşın teba olarak kabul edildiği bir yönetimde vatandaş bunu talep edemez. Ama vatandaş yoksulsa vatandaşlık hukuku içinde benim yoksulluğumu gider deme hakkı vardır. Anayasa bu hakkı bütün vatandaşlarımıza vermiş durumda. Fakirlere yardım devletin, iktidarın lütfu değildir, sizin hakkınızdır. Yapılan her yardım, yardımı alan her kişinin hakkıdır. Devlet iş bulmak zorunda. Bulamıyorsan açlığa, ölüme, yoksulluğa terkedemezsin.

Cumhuriyeti kuranlar büyük insanlar. Savaş meydanlarından geldiler. 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurdular. Binlerce çocuğumuz babasızdı.Gazi Mustafa Kemal cumhuriyeti kurarken 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demişti. Aynı felsefeyi anlatacağız. Bu topraklarda hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. İnsanımızı sahiplenirken inancına, kimliğine, yaşam tarzına bakmayacağız.

Biz politikayı yeni yapmıyoruz. Emekliye 2 maaşı bütün meydanlarda seslendirerek hayata geçirdik. Taşeron işçileri örgütledik, büyük ölçüde haklarını teslim ettik. 3600 ek göstergeyi yapacağız, yaptıracağız.

Her birinizin tarihi sorumluluğu var. Yoksul ailelerle ilgilenmek, her eve girmek zorundasınız.

Çok zor günlerden geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte gıda krizi çıkacağını da çok iyi biliyorum. Ekmeğe yapılan zam bile Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Kimin ne yaptığı belli değil.

Asgari ücret belirlenecek. Bu yılın başında asgari ücret net 2825 TL idi. O günkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığını versinler. Büyüme onların olsun. Yıl başındaki hakkı yıl sonunda da teslim etsinler."

Huzurun dibine dinamit koydular, bunu değiştireceğiz. Her bir kadın kardeşimiz umudun, barışın elçisi olacak. Yolumuz aydınlık olsun. Geliyor gelmekte olan."

Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorumlar (1)
İNŞALLAH 6 ay önce
ALLAH’ın izniyle adım adım iktidara ramak kaldı.
Kesinlikle AKP hükümeti bitmiştir ve saldıracak yer arıyor..
Bir İç İşleri bakanını dahi yerle bir eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını yürekten kutluyorum..
İnşAllah mahkeme sonucundada haklı çıkacağı aşikardır ve İç İşleri Bakanıda derhal istifa etmesi gerekir biraz gururu varsa..
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Pendikspor Futbol 34 77
2. Amed Sportif Faaliyetler 34 57
3. TECO Karacabey Belediyespor 34 56
4. Isparta 32 Spor 34 55
5. Tarsus İdman Yurdu 34 55
6. Anagold 24Erzincanspor 34 54
7. Bucaspor 1928 34 53
8. Kırşehir Belediyespor 34 49
9. Ankara Demirspor 34 49
10. Weecoins Kırklarelispor 34 47
11. Şanlıurfaspor 34 46
12. Nazilli Belediyespor 34 45
13. Uşakspor A.Ş. 34 40
14. CriptoSwaps Zonguldak Kömürspor 34 38
15. Pazarspor 34 34
16. Akhisarspor 34 31
17. Karatay Termal 1922 Konyaspor 34 29
18. Eskişehirspor 34 22
19. GMG Kastamonuspor 0 0
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Günün Anketi Tümü
1.100 TL Bayram ikramiyesi yeterli mi yetersiz mi? 1.100 TL Bayram ikramiyesi yeterli mi yetersiz mi?
Gelişmelerden Haberdar Olun
@