banner3

banner17

Ankara Köprüsü ne zaman açıldı?

Ankara Köprüsü ne zaman açıldı?

NOSTALJİ 12.11.2020, 12:09
105
Ankara Köprüsü ne zaman açıldı?

İlk defa yayınladığımız Ankara Köprüsü açılış töreni ve kurdelesinin kesim fotoğrafı ile birlikte hizmete girdiği tarih konusundaki çelişkiye netlik kazandıracak bilgilerle köprü tarihine ışık tutuyoruz…

1932 tarihli fotoğraf karesi Ankara Köprüsü, Ankara Oteli ve Uzun Mehmet Parkı manzaralı...8 Kasım 1933 günü parkın ortasında bulunan beton kaide üzerine Madenci Feneri monte edilip açılışı gerçekleşmişti. 1932 tarihli bu fotoğraf karesinde anıtın henüz yerine koyulmamış olduğu görünüyor. Ankara Köprüsü ise aynı fotoğraf karesinde. Köprünün 1937 yılında açıldığı tezi bu fotoğraf karesi ile çürütülmüş oluyor...

Köprü 01 Ağustos 1928 tarihinde ihale edilmiş ve 19 Mart 1929 tarihinde açılmıştır. Yapım 8 ay sürmüştür. Köprü toplamda 39,892 liraya mal olmuştur.

Ankara Köprüsü Zonguldak Devrek yolunun başlangıcındadır. Hem bu yol üzerindeki ulaşımı sağlayan hem de Zonguldak girişini süsleyen bir eserdir. İsmini o yıllarda Zonguldak’ı Ankara’ya bağlayan tek karayolu çıkışı olma özelliğinden almaktadır.

Köprünün 1937 tarihli inşaat halindeki fotoğrafları, köprüye ilave viyadüklerin yapıldığı tarih olduğu düşünülmektedir.

Köprü kuşak kemer tipindedir. Bu köprü hesabındaki yenilik gerginin momente çalıştığı kabul edilerek boyutlandırılmış olmasıdır.

1929 yılında Zonguldak kent merkezine inşa edilen Ankara Köprüsü, Zonguldak Devrek yolunun başlangıcındadır. Hem bu yol üzerindeki ulaşımı sağlayan hem de Zonguldak girişini süsleyen bir eserdir. Köprü kuşak kemer tipindedir.

Köprü açıklığı 26 metredir. Köprü genişliği korkuluklar arasında 8.3 metredir. Bu genişlik 4.80 m temiz genişlik, sonrasında 0.20 metre bordur kenarı ile kemer kenarı arasında ve 1.05 metre (kemerler haricinde); yaya kaldırımları düzenlenmiştir.

Temel zemini çok yumuşaktır. Bunun için Devrek tarafı ayağına 34 ve Zonguldak tarafı ayağına 64 adet kazık çakılmıştır. Kazıklar 30x30cm betonarmedir.

Ankara Köprüsü, yaklaşık 4 yıl önce çökme tehlikesi nedeniyle Zonguldak Belediyesi tarafından onarıma alınmıştır. Bu onarımda, bakımsızlıktan dökülmeye başlayan köprüdeki kırılan üst kolon onarılmıştır. Ancak; Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu onarımın aslına uygun yapılmadığını belirtilmiştir.

Köprü Onarımı Sırasında "Eski hali ile kolonun oval olması gerekirken, restorasyon sırasında düz kolon yapılması nedeniyle eleştirilmiş ve tepki gösterilmişti."

Tarihi Ankara köprüsünün üst kolonunun yeni yapılmasına rağmen yüksek bir aracın çarpması sonucu kolon ortadan ikiye ayrılmış, yere düşmemesi için ise yan bloklardan tahta ile tutturularak, kolonun düşmesi engellenmiştir.

2014 Haziran ayında bölgede sel meydana geliyor ve onarım altındaki köprünün inşaatında kullanılan metal aksam sel sularına düşüyor. Köprünün yakınındaki yaya köprüsü çöküyor ancak Ankara köprüsü seli atlatıyor.

1 Milyon liraya onarımı tamamlanmış olmasına rağmen ancak yine üst kolonda çatlaklar oluşmaya başlanmıştır...

Ankara Köprüsü proje sahibi Kemal Hayırlıoğlu’’dur...

Kemal Hayırlıoğlu Kimdir?

1891 yılında Konya'da doğdu. 1909 da Konya lisesini birincilikle bitirdikten sonra mühendis mektebi giriş sınavını birincilikle kazandı. Giriş sınavından bir ay sonra birinci sınıfta okumadan sınavla ikinci sınıfa geçti. 1908 yılında okulun öğretim süresi 7 seneden 6 seneye indirilmiş ve 1907 ve 1908 yıllarında okula giren öğrenciler bu sınıfta birleşmiş olduğundan bunlara katılmak suretiyle bir rekor kırmıştı. İki sene sonra yani 1911 yılında bir ve iki yıl fazla okumuş olan sınıf arkadaşları arasında sınıfı birincilikle geçme başarısını gösterdi, okul idaresinin özel kararıyla okula öğretmen olarak yetişmek üzere aynı yıl Avrupa'ya gönderildi.

Bir yıl dil ve iki yıl da Berlin'de Charlottenburg Teknik Üniversitesinde eğitimden sonra 1914 yılında Birinci Dünya Savaşının başlaması üzerine ilk diploma sınavına vererek askerlik görevini yapmak üzere yurda döndü.

1916 yılına kadar Karargahı Genel 11. şube emrinde olarak Zonguldak İstanbul kömür naklini idare etmek ve o tarihten, 1918 yılında savaşın sonuna kadar da Soma ve Zonguldak madenlerinde kömür taşıması için hava hattı inşaatında mühendis olarak çalışmak suretiyle askerlik vazifesini yaptı.

Savaşın bitmesinden sonra Soma madenlerinde 1922 yılına kadar mühendis olarak çalıştı.

1922 yılında tahsilini bitirmek üzere tekrar Berlin'e gitti ve bir buçuk sene tahsilden sonra diploma almaya hak kazandı. Alman İnşaat Mühendisleri Cemiyeti Reisi ve Teknik Üniversite Usulü umumiye, liman ve su inşaatı Profesörü De Thierry tarafından Almanya'da bir firmada çalışmak üzere bir vazife teklif edilmiş ise de kabul etmeyerek 1924 yılında yurda döndü.

15 Mart 1925 den 1 Şubat 1926 tarihine kadar Ankara Şehir Belediyesinde uzman mühendis olarak görev aldı. Çimento Fabrikası, tuğla fabrikası ve elektrik santralı gibi tesislerin inşaatını idare etti.

Hayırlıoğlu'nun Vefat Haberi - 23.05.1984

Bu tarihten Ağustos 1928 tarihine kadar da sözleşme ile Askeri Fabrikalar İnşaat Şubesi Fen Heyeti Reisi sıfatıyla bu idarenin fabrikalarını ve özellikle Kırıkkale'de yeni inşa edilen mermi fabrikası, pirinç işleme gibi memleketimizde örneği bulunmayan modern fabrika inşaatlarını idare etti.

1 Ağustos 1928 tarihinde Nafia Vekaleti Yollar Umum Müdürlüğüne Uzman Mühendis olarak tayin ve bir kaç ay sonra da Köprüler İnşaatını idareye memur edildi. 1943 yılına kadar Köprüler Şefi ve Köprüler Fen Heyeti Müdürü olarak vazife gördü.

1943 yılında Nafia Vekaleti Yüksek Fen Heyeti üyeliğine, 1948 yılında Teftiş Heyeti Reisliğine ve 1954 senesinde tekrar yüksek Fen Heyeti üyeliğine nakil ve tayin edildi. 1955 yılında emekliye ayrıldı.

Bu görevleri sırasında ek görev olarak 1928 den 1930 yılına kadar iki sene kadar Ankara Nafia Fen Mektebi betonarme ve mukavemet dersleri öğretmen görevini, mühendis mektebi ile teknik okulun Nafia Vekaletinden Maarif Vekaletine devrine kadar 10 yıl kadar Okullar Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Hayırlıoğlu, 1928 -1943 yıllarında arasında 15 yıl boyunca Nafia Köprüler Başmühendisi olarak görev yapmıştır. Adı Köpriyette oldukça sık anılmaktadır ve her ne kadar adı tasarımcı olarak geçmese de bir çok köprünün tasarımına imza attığı kuşkusuzdur.

Nafia tarafından 1933 yılında yayınlanan ve bu çalışmanın da ana kaynağı olan raporu da Hayırlıoğlu'nun kaleminden çıkmış olması oldukça kuvvetle ihtimaldir.

Alıntı: Yüksel Yıldırım

Kaynak: Zonguldak Nostalji
Yorumlar (0)